Портал китайских производителей в Украине
   
Товары из Китая
The Portal of the Chinese Producers is in Ukraine
Расширенный поиск
Карта сайта
Контакты
  Каталог » Статьи » Законы Украины » О неотложных мерах по возврату в Украину валютных ценностей, которые незаконно находятся за ее пределами

О неотложных мерах по возврату в Украину валютных ценностей, которые незаконно находятся за ее пределами


У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

N 319/94

м.Київ, 18 червня 1994 року

Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1246/97 від 06.11.97 )

З метою повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами,

п о с т а н о в л я ю:

1. Суб'єктам підприємницької діяльності України, незалежно від форм власності, у десятиденний строк:

продекларувати у Національному банку України наявність (або відсутність) з визначенням сум усіх належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України, в тому числі одержаних у результаті здійснення підприємницької діяльності за межами України;

подати Головній державній податковій інспекції України декларацію щодо сум на їх рахунках у банках та інших іноземних фінансових установах, а також щодо сум надходжень валютних цінностей у вигляді доходів (дивідендів), одержаних у результаті здійснення підприємницької діяльності за межами України.

Надалі декларування суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, наявності належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України, здійснюється щоквартально.

( Частина друга статті 1 в редакції Указу Президента N 1246/97 від 06.11.97 )

Національному банку України та Головній державній податковій інспекції України забезпечити суворе збереження таємниці щодо одержаної інформації.

2. Установити, що надалі здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами підприємницької діяльності України дозволяється лише за наявності декларацій, передбачених статтею 1 цього Указу.

3. Зобов'язати всіх суб'єктів підприємницької діяльності України - власників валютних цінностей, розміщених з порушенням встановленого порядку на рахунках і вкладах за межами України, переказати у місячний строк ці валютні цінності до уповноважених банків України, а в разі неможливості зробити це з об'єктивних причин - у строк, узгоджений з Національним банком України та Головною державною податковою інспекцією України.

Національному банку України опублікувати у пресі у триденний строк перелік уповноважених банків України, до яких мають переказуватися валютні цінності.

4. Міністерству фінансів України, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків України, Державному митному комітету України разом з Національним банком України розробити та запровадити у десятиденний строк механізм контролю повноти і достовірності даних, які суб'єкти підприємницької діяльності подають на виконання статті 1 цього Указу.

5. Міністерству статистики України за участю Міністерства фінансів України та Національного банку України затвердити та запровадити з третього кварталу 1994 року щоквартальну звітність усіх суб'єктів підприємницької діяльності щодо одержання доходів і дивідендів у іноземній валюті за межами України.

6. Національному банку України, міністерствам і відомствам повідомляти у правоохоронні органи України про наявні відомості щодо відкриття з порушенням встановленого порядку валютних рахунків та використання цінних паперів суб'єктами підприємницької діяльності України за її межами.

7. Кабінету Міністрів України внести у тижневий строк на розгляд Верховної Ради України проект закону України щодо посилення відповідальності за приховування, незаконне використання валютної виручки суб'єктами підприємницької діяльності України.

8. У разі виконання вимог, передбачених частиною першою статті 1 та статтею 3 цього Указу, до суб'єктів підприємницької діяльності не застосовуються санкції, передбачені чинним законодавством, а їх керівники (посадові особи) не притягаються до кримінальної та інших видів відповідальності.

9. Покласти персональну відповідальність на керівників міністерств і відомств, усіх суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, за виконання цього Указу.

Президент України

Л.КРАВЧУК

Мир Денег
Валюта

Китайский бокс

公司简介

我们的服务

信息要求

注册

服务费

联系方式


Информация о портале

О нас

Свяжитесь с нами


Информация для покупателей

Товары в Киеве

Услуги, цены, правила
   портала

Карта каталога

Рекомендованные
   товары

Презентации товаров и
   прайс-листы

Горячие предложения

Квоты в Китае на 2012

Выставки в Китае


Доставка грузов и услуги в Китае

Транспортные
   компании

Инкотермс 2000

Все о контейнерах


Информация для продавцов

Инструкции и цены

Регистрация


Статьи

Вспомогательная информация о Китае

Неписанные правила

Карты Китая

Праздники в Китае

Часовые пояса

Телефонные коды

Текущее время в Пекине


Корзина GO!
Корзина пуста

Rambler's Top100