Портал китайских производителей в Украине
   
Товары из Китая
The Portal of the Chinese Producers is in Ukraine
Расширенный поиск
Карта сайта
Контакты
  Каталог » Статьи » Законы Украины » Про утверждение перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и объемов квот в 2010 году

Про утверждение перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и объемов квот в 2010 году


КАБІНЕТ   МІНІСТРІВ   УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

N 1406

від 23 грудня 2009 р., м. Київ

 

Про затвердження переліків товарів, експорт
та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та квот на 2010 рік

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити на 2010 рік:
квоти експорту товарів, який підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;
перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;
перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 3;
перелік товарів, які можуть містити озоноруйнівні речовини і експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном), згідно з додатком 4;
перелік товарів з вмістом легованих чорних металів, кольорових металів та їх сплавів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5;
перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія, згідно з додатком 6;
перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 7.

2. Установити, що:
не використані в 2009 році суб'єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1123 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2009 році" (Офіційний вісник України, 2008 p., N 100, ст. 3314), дійсні до 1 березня 2010 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами;
відповідно до частини тридцятої статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та операції з експорту (імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.

3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського протоколу експорт та імпорт товарів (озоноруйнівних речовин) або товарів, які можуть містити такі речовини, визначених у додатках 3 і 4, здійснюється лише до/з країн - сторін Монреальського протоколу.

4. Міністерству економіки:
забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, визначених у додатках;
інформувати щомісяця Державну митну службу про видачу суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензій на експорт та імпорт товарів, які підлягають ліцензуванню і щодо експорту (імпорту) яких встановлено квоти.

5. Державній митній службі подавати щомісяця Міністерству економіки інформацію про обсяги здійсненого суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, визначених у додатках.

6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

 

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1406

КВОТИ
експорту товарів,
який підлягає ліцензуванню у 2010 році

Найменування товару 

Код згідно з УКТЗЕД 

Квота, грамів 

Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини) у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку (крім банківських металів) 

7106 

1000000 

Золото (включаючи золото з покриттям із платини) необроблене, напівоброблене або у вигляді порошку (крім банківських металів) 

7108 

80000 

Відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів, використовувані головним чином для добування дорогоцінних металів 

7112  

500000 

 

Примітки:
1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
2. Квоти встановлено в перерахунку на чисту вагу дорогоцінного металу.
3. Експорт товарів здійснюється безпосередньо державною установою "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" без ліцензування.
4. Експорт та імпорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів, здійснюється у порядку, встановленому Національним банком.
5 Національний банк здійснює експорт товарів, визначених у пункті 7 частини першої статті 42 Закону України "Про Національний банк України", без ліцензій.

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1406

ПЕРЕЛІК
товарів, експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню у 2010 році

00 

Найменування товару 

Код згідно з УКТЗЕД  

Фарби друкарські, визначені згідно із встановленою Мінфіном та Держмитслужбою методикою, із захисними властивостями, а саме*:
світінням та зміною кольору в променях ультрафіолетового світла
невидимі при денному світлі, які мають світіння в променях ультрафіолетового світла
невидимі у променях інфрачервоного світла (тільки для коду згідно з УКТЗЕД 3215 11 00 00)
зміною кольору або невидимі при денному світлі під час нагрівання більше +30 град.C
проникаючі на зворотний бік паперу із зміною кольору (тільки для коду згідно з УКТЗЕД 3215 11 00 00)
оптичною мінливістю, яка змінює колір залежно від кута зору або кута освітлювання (ovi - фарби) (тільки для коду згідно з УКТЗЕД 3215 19 00 00)  

3215 11 00 00
3215 19 00 00  

Тільки папір некрейдований з водяними знаками без вмісту волокон, одержаних механічним способом, або в якому такі волокна становлять не більш як 10 мас. % загальної маси волокна з масою 1 мІ 40 г або більше* 

4802 55
4802 56
4802 57 00
4802 58 

Папір та картон з вмістом волокон, одержаних механічним способом, більш як 10 мас. % загальної маси волокна* 

4802 61
4802 62 00
4802 69 00  

Оптичний полікарбонат для виробництва дисків для лазерних систем зчитування** 

3907 40 00 00 

Обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування:
термопластавтомат інжекційного штампування дисків
прес-форми для термопластавтоматів інжекційного
матриці або штампи, які містять дані, необхідні для штампування дисків 


8477 10 90 00
8480 71 90 90
8524 91 00 00, 8524 99 10 00, 8524 99 90 00 

 

* Ліцензії видаються тільки суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності, крім суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт захисних друкарських фарб за кодом 3215 19 00 00 для виготовлення пластикових карток Міжнародної Платіжної Системи Visa International. Імпорт та експорт зазначених товарів безпосередньо Національним банком для власних потреб та потреб виробничих підрозділів здійснюється без ліцензії.

** Ліцензування здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць". Якщо продукція не підлягає ліцензуванню, але класифікується за зазначеними кодами, митне оформлення проводиться на підставі листів-роз'яснень МОН.

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1406

ПЕРЕЛІК
товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню у 2010 році

Найменування речовини  

Код згідно з УКТЗЕД 

Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ)  

2903 14 00 00 

Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) 

2903 19 10 00 

Бромистий метил 

2903 30 33 00  

Трихлорфторметан (ХФВ-11)  

2903 41 00 00 

Дихлордифторметан (ХФВ-12) 

2903 42 00 00 

1, 1, 2-трихлортрифторетан (ХФВ-113) 

2903 43 00 00 

1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114) 

2903 44 10 00 

Хлорпентафторетан (ХФВ-115) 

2903 44 90 00 

Хлортрифторметан (ХФВ-13) 

2903 45 10 00 

Пентахлорфторетан (ХФВ-111) 

2903 45 15 00 

Гептахлорфторпропан (ХФВ-211) 

2903 45 25 00 

Гексахлордифторпропани (ХФВ-212) 

2903 45 30 00 

Пентахлортрифторпропани (ХФВ-213) 

2903 45 35 00 

Тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214) 

2903 45 40 00 

Трихлорпентафторпропани (ХФВ-215) 

2903 45 45 00 

Дихлоргексафторпропани (ХФВ-216) 

2903 45 50 00 

Хлоргептафторпропани (ХФВ-217) 

2903 45 55 00 

Тетрахлордифторетан (ХФВ-112) 

2903 45 20 00 

Бромхлордифторметан (Галон 1211) 

2903 46 10 00 

Бромтрифторметан (Галон 1301) 

2903 46 20 00 

1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (Галон 2402) 

2903 46 90 00 

Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлордифторметан (ГХФВ-22), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХВФ-122), дихлортрифторетан (ГХФВ-123), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b), хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан |(ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271)  

2903 49 10 00 

Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, пентабромдифторпропан, гексабромфторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан 

2903 49 30 00  

 

Примітки:
1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінприроди.
2. Експорт та імпорт товарів за кодами 2903 14 00 00-2903 46 90 00 здійснюються в особливих випадках їх використання згідно з вимогами Монреальського протоколу.
3. Імпорт товарів за кодом 2903 19 10 00 здійснюється Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного паперу Національного банку для власних потреб без ліцензій.

 

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1406

ПЕРЕЛІК
товарів, які можуть містити
озоноруйнівні речовини і експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню у 2010 році
(крім товарів, що перевозяться
у контейнерах з особистим майном)

Найменування продукції  

Код згідно з УКТЗЕД  

Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006) ( 2371б-14 ), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі  

3004* 

Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу 

3204* 

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи  

3208* 

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі  

3209* 

Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо 

3214* 

Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру  

3304* 

Засоби для догляду за волоссям 

3305* 

Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі  

3306* 

Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без них  

3307* nbsp;

Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило  

3401 30 00 00*  

Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401)  

3402*  

Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для змащування різі болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для змащування форм для кращого видалення з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів 

3403* 

Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні засоби для догляду за меблями, підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, пластмаси або гума пориста, просочені або вкриті цими речовинами), за винятком восків товарної позиції 3404 

3405*  

Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух)  

3808*  

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені 

3809*  

Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси 

3812*  

Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові вогнегасні гранати та бомби  

3813 00 00 00*  

Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків 

3814 00* 

Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші 

3820 00 00*  

Препарати вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні захисні суміші, які використовуються у будівництві  

3824 90 70 00* 

Суміші з вмістом ациклічних вуглеводнів, пергалогенованих лише фтором та хлором  

3824 71 00 00  

Суміші з вмістом пергалогенованих похідних ациклічних вуглеводнів, що містять два або більше різних галогенів 

3824 79 00 00 

Продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин 

3824 90 99 00  

Силікони у первинних формах  

3910 00 00* 

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо  

8415 

Холодильники, морозильники та інше |холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415  

8418 

Градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (відбувається без роздільної стінки)  

8419 89 10 00 

Вогнегасники заряджені  

8424 10 

Автомати торгівельні з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями 

8476 21 00 00
8476 81 00 00 

Охолоджувачі повітря випарного типу  

8479 60 00 00  

Зволожувачі та осушувачі повітря 

8479 89 10 00 

Зброя та засоби індивідуального захисту в аерозольній упаковці 

9304 00 00 00  

 

* Товари, що надходять в аерозольній упаковці.

Примітки:
1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінприроди. У разі відсутності озоноруйнівних речовин у переліку товарів за зазначеними кодами митне оформлення вантажів здійснюється на підставі листів-роз'яснень Мінприроди (його територіальних органів) про те, що такі товари не містять озоноруйнівних речовин, без ліцензій.
2. Ліцензії на імпорт інсектицидів (крім ветеринарних лікарських засобів), фунгіцидів, гербіцидів, засобів, що запобігають проростанню паростків, та регуляторів росту рослин, родентицидів (крім ветеринарних лікарських засобів), а також аналогічних засобів за кодами 3808 10, 3808 20, 3808 30, 3808 90 (крім окремих партій, які ввозяться безоплатно з дозволу Мінприроди виключно для проведення державних випробувань та наукових досліджень), видаються за погодженням з Мінприроди та Головною державною інспекцією захисту рослин Мінагрополітики.
3. Імпорт товарів за кодами 3204, 3208, 3209, 3212, 3401 30 00 00, 3402, 3403, 3405, 3814 00, 3824 90 70 00, 3824 90 99 00 і 3910 00 00 здійснюється безпосередньо Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного паперу Національного банку для власних потреб без ліцензій.

 

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1406

ПЕРЕЛІК
товарів з вмістом легованих чорних металів,
кольорових металів та їх сплавів,
експорт яких підлягає ліцензуванню у 2010 році

Найменування товару 

Код згідно з УКТЗЕД 

Чавун переробний легований, чавун дзеркальний, інший 

7201 50 90 00 

Феронікель 

7202 60 00 00 

Феротитан 

7202 91 00 00 

Феросплави 

7202 99 80 00 

Зливки для переплавлення (шихтові зливки) 

7204 50 00 00 

Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах 

7218 10 00 00 

Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена) 

7401 

Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування 

7402 00 00 00 

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені 

7403 

Лігатури на основі міді 

7405 00 00 00 

Порошки та луска з міді 

7406 

Прутки, бруски та профілі мідні 

7407 

Труби та трубки мідні 

7411 

Решітки та сітки з мідного дроту 

7414 90 00 00 

Вироби мідні без різьби  

7415 29 00 00 

Вироби мідні з різьбою  

7415 39 00 00 

Господарчі вироби мідні та їх частини  

7418 19 00 00 

Вироби мідні 

7419 

Сплави алюмінієві вторинні у зливках або рідкому стані 

7601 20 91 00 

Сплави алюмінієві вторинні інші  

7601 20 99 00 

Вироби алюмінієві інші  

7616 99  

Свинець необроблений 

7801 

Свинець необроблений  

7801 

Виливниці та ливарні ковші 

8454 20 00 00 

Частини конвертерів, ливарних ковшів і виливниць та ливарних машин, призначених для використання в металургії або ливарному виробництві 

8454 90 00 

 

Примітка:
Ліцензії видаються за погодженням з Мінпромполітики.

 

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1406

ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких з Республіки Македонія
підлягає ліцензуванню у 2010 році
в рамках тарифної квоти відповідно до
положень Угоди про вільну торгівлю
між Україною та Республікою Македонія

Найменування товару 

Код згідно з УКТЗЕД 

Обсяг тарифної квоти, метричних тонн* 

Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена 

0204 

500 

Перець роду Capsicum або роду Pimenta 

0709 60 

5000 

Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки 

0712 

500 

Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801 - 0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи 

0813 

200 

Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушені або подрібнені чи мелені 

0904 

500 

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені 

1211 90 

500 

Кондитерські вироби з цукру (в тому числі білий шоколад) без вмісту какао 

1704 

500 

Шоколад та інші готові харчові продукти із вмістом какао 

1806 

500 

Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад, кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом (крім борошна, крупки і крупів), попередньо проварені або приготовлені іншим способом, в іншому місці не зазначені 

1904 

500 

Печиво солодке сухе; вафлі та вафельні облатки 

1905 31
1905 32 

100 

Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з додаванням оцту чи оцтової кислоти 

2001 

6000 

Томати, приготовлені або консервовані без додавання оцту чи оцтової кислоти 

2002 

4000 

Овочі, приготовлені або консервовані без додавання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006 

2005 

3000 

Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з додаванням або без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин 

2007 

100 

Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з додаванням або без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені 

2008 

500 

Соки з плодів (у тому числі виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додавання спирту, з додаванням або без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин 

2009 

3000000** 

Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця 

2103 

3000 

Вина виноградні, у тому числі кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009 

2204 

40000000** 

Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду 

2208 20 

100000** 

Спиртові напої 

2208 90 

100000** 

Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти 

2209 00 

100000** 

Тютюн з невідділеною середньою жилкою 

2401 10 

10000 

 

* Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 р., ратифікованою Верховною Радою України 5 липня 2001 року.
** Літрів.

 

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1406

ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2010 році

Найменування товару 

Код згідно з УКТЗЕД 

Нафта сира українського походження 

2709 00 90 00 

Газ природний у газоподібному стані українського походження 

2711 21 00 00 

 

* Ліцензії видаються за погодженням з Мінпаливенерго.

 

 

Публiкацiї документа:
Урядовий кур'єр вiд 30.12.2009- № 244

Мир Денег
Валюта

Китайский бокс

公司简介

我们的服务

信息要求

注册

服务费

联系方式


Информация о портале

О нас

Свяжитесь с нами


Информация для покупателей

Товары в Киеве

Услуги, цены, правила
   портала

Карта каталога

Рекомендованные
   товары

Презентации товаров и
   прайс-листы

Горячие предложения

Квоты в Китае на 2012

Выставки в Китае


Доставка грузов и услуги в Китае

Транспортные
   компании

Инкотермс 2000

Все о контейнерах


Информация для продавцов

Инструкции и цены

Регистрация


Статьи

Вспомогательная информация о Китае

Неписанные правила

Карты Китая

Праздники в Китае

Часовые пояса

Телефонные коды

Текущее время в Пекине


Корзина GO!
Корзина пуста

Rambler's Top100